De werkwijze van World Seed Program kenmerkt zich door samenwerking en verbinding.
Het resultaat is meer dan de som der delen.


Samenwerking

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Daarom werken wij samen met lokale hulporganisaties die bekend zijn met het land, de mensen en de plaatselijke gewoonten. Organisaties met eigen projecten, waar een zadenproject bij aan kan sluiten. Door deze samenwerking maken wij gebruik van de al aanwezige kennis en ervaring en versterken onze projecten elkaar. Meer informatie over onze projecten vindt u op de pagina Resultaten.

 

Werkgelegenheid

World Seed Program levert zadenpakketten die zijn afgestemd op de behoefte van de ontvangers. Per land kan het assortiment dus verschillen. Wij versturen onze zaden voornamelijk vanuit Nederland maar kopen soms ook lokaal in. Het verpakken van de zadenpakketten gebeurt bij voorkeur in het projectland zelf, hiermee bieden wij werkgelegenheid in landen waar de werkloosheid hoog is en de lonen laag zijn.

 

Werken voor eigen inkomen

Door de samenwerkende hulporganisaties komen de zaden terecht bij mensen die dit het hardst nodig hebben. Mensen zonder werk hebben vaak geen geld voor goede zaden maar meestal wel wat grond en genoeg tijd om dit te bewerken. De hoge kiemkracht van onze zaden zorgt voor een goede opbrengst, ook bij een klein stukje grond. Hiermee wordt voorzien in de eigen levensbehoefte en wat er meer is kan verkocht worden op de lokale markt.